Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông (Bản Dịch)

CHƯƠNG 1012: CÓ KẾ HOẠCH GÌ ĐÓ


9 tháng

trướctiếp

Chu Thư Nhân đi tới, ra hiệu cho Cổ Trác Dân cứ ngồi:
- Không cần khách sáo. 
Cổ Trác Dân căng thẳng lắm chứ. Đây là lần đầu tiên ông ta đến Chu phủ từ lúc vào Kinh. Bèn đáp: - Vâng. 
Chu Thư Nhân quan sát, ờm… Cổ Trác Dân vẫn còn căng thẳng. Rõ ràng giọng điệu của anh hết sức hiền từ, hoàn toàn không hề nghiêm nghị. Anh hỏi:
- Bản quan nghe Lưu Phong nói cả nhà phải về tế tổ à?
Cổ Trác Dân vội vàng trả lời:
- Từ sau khi nhận Lưu Phong về nhánh họ của hạ quan, vẫn chưa từng về tế tổ. Cho nên hạ quan buộc lòng phải dẫn Lưu Phong trở về tế tổ. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp