Quan Trường Mới Cập Nhật

Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Ngôn Tình, Hệ Thống, Nữ Cường, Quan Trường, Xuyên Không, HE, 1v1, Niên Đại, Hiện Đại, TYT, ...
Ta Làm Danh Sư Ở Cổ Đại (Bản dịch)

Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không, 1v1, HE, Điền Văn, Quan Trường, Autumnnolove, TYT
Nữ Phụ Và Trà Xanh HE (Nữ tôn)

Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Thư, Cổ Đại, Xuyên Không, Nữ Cường, Quan Trường, 1v1, HE, TYT, ...