Truyện mới nhất

Vai Ác Hệ Ngọt Chỉ Muốn Học Tập

Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Sách, Hiện Đại, 1v1, HE, TYT, Euphoria Team
Nhớ Anh Ấy

Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, 1v1, HE, TYT, Clitus Team
Không Thể Trèo Cao

Ngôn Tình, Sủng, Hiện Đại, 1v1, HE, Quả Chanh Màu Xanh
Được Nuông Chiều Gả Vào Hào Môn

Đam Mỹ, Sủng, Điền Văn, Hiện Đại, HE, Abilene Team
Mỹ Nhân Ốm Yếu Công Chinh Phục Kịch Bản Vạn Nhân Mê [Vô Hạn Lưu]

Đam Mỹ, Sủng, Hiện Đại, HE, Aurora Team
C 8
Thái Tử Phi Bị App Địa Phủ Trói Buộc

Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại, 1v1, TYT, Calantha Team
Mười Một Năm Hạ Chí

Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, TYT, Calantha Team
Xuyên Tới Thập Niên 60: Thanh Niên Trí Thức Là Thánh Diễn Max Level

Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Hiện Đại, HE, TYT, Hoả Trùng Team
Chỉ Nghiêm Túc Với Em

Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị, Hiện Đại, 1v1, HE, Minh Hy Quán
Đèn Đom Đóm Đêm Dài

Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, HE, Khác, Phương Team
Bị Hiến Tế Sau Khi Thuần Phục Ma Long

Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, HE, Calantha Team
Hà Ngộ

Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, 1v1, HE, Ngọc Anh Team
Trọng Sinh Chi Mãn Cấp Ma Giới

Đam Mỹ, Trọng Sinh, Hiện Đại, 1v1, HE, LD Team
Ngày Nào Ảnh Đế Cũng Nổ Lực Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Công Chức

Đam Mỹ, Sủng, Hệ Thống, Xuyên Không, Hiện Đại, 1v1, HE, Mầm Nhỏ Xinh Xinh
Hiền Hậu Khó Làm

Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, Hệ Thống, Xuyên Không, 1v1, HE, Heloaphr Team
Cướp Nam Phụ Xong Chuồn Kích Thích Thật

Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Nhanh, Hiện Đại, HE, TYT, Lavender
Lười Biếng Không Thành Đành Phải Cứu Vớt Thế Giới

Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Hài Hước, TYT, Lavender
Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, 1v1, HE, TN Team
Xuyên Thành Rái Cá, Tôi Dùng Sự Đáng Yêu Chinh Phục Thế Giới

Ngôn Tình, Sủng, Hài Hước, Xuyên Không, Hiện Đại, 1v1, HE, TYT, Autumnnolove
Bổn Miêu Không Muốn Làm Thế Thân

Đam Mỹ, Sủng, Hài Hước, Hiện Đại, 1v1, HE, TYT, Clitus Team
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Từ Hôn Của Nam Chính

Ngôn Tình, Xuyên Không, Hiện Đại, HE, TYT, Euphoria Team
Luôn Có Người Có Ý Đồ Cảm Hóa Bệnh Kiều

Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Xuyên Không, HE, TYT, Euphoria Team
Sau Khi Thua Trò Chơi Tôi Đến Gõ Cửa Phòng Sếp

Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị, Hiện Đại, 1v1, HE, Ice Team
Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Rộn Làm Ruộng

Ngôn Tình, Cổ Đại, Mỹ Thực, Điền Văn, Xuyên Không, HE, TYT, Vườn Lê
Cũng Từng Hôn Ánh Trăng

Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, HE, Abilene Team
Là Trưởng Công Chúa Không Phải Chim Trong Lồng

Ngôn Tình, Cổ Đại, 1v1, HE, TYT, Ngọc Anh Team
Hôm Nay Ta Đã Được Kế Thừa Di Sản Của Phu Quân Chưa

Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không, HE, TYT, Con Cua Team
Sau Khi Chia Tay, Tôi Kết Hôn Với Kẻ Thù Của Bạn Trai Cũ

Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị, Hiện Đại, 1v1, HE, Aurora Team
Đừng Nảy Sinh Ý Đồ Với Tôi

Ngôn Tình, Hào Môn Thế Gia, Hiện Đại, HE, Trứng Cầu Vồng
Cùng Em Đánh Cắp Ánh Trăng

Ngôn Tình, Sủng, Hiện Đại, 1v1, HE, TYT, TN Team
Gen Mê Luyến

Ngôn Tình, Hiện Đại, 1v1, HE, Mầm Nhỏ Xinh Xinh
Hoa Hồng Cắm Ngược

Đam Mỹ, Đô Thị, Hiện Đại, 1v1, HE, Mầm Nhỏ Xinh Xinh
Hôm Nay Nương Nương Lại Bịa Chuyện

Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, 1v1, HE, TYT, TN Team
Nuông Chiều

Ngôn Tình, Sủng, Hiện Đại, HE, Mầm Nhỏ Xinh Xinh
Thập Niên 80: Lão Đại Vì Tôi Mà Khom Lưng

Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Nhanh, Hiện Đại, HE, Mầm Nhỏ Xinh Xinh
Năm Thứ Mười Thích Em

Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, 1v1, HE, Mầm Nhỏ Xinh Xinh